illustraties_slide_edited_edited.jpg

Wie zijn wij ?

Missie & Visie

RWDM Girls is een meisjes en dames voetbalclub met een werking gelegen in en rond Molenbeek.    
Onze club wenst alle meisjes de kans te geven om te voetballen, om zich te ontplooien op verschillende levensdomeinen en zo een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden. We doen extra inspanningen om meisjes uit kansarme gezinnen en kwetsbare buurten toe te leiden naar onze clubwerking.

We willen de mogelijkheden die de huidige stedelijke context biedt optimaal gebruiken en tegelijkertijd een positief beeld uitdragen.

RWDM Girls wil een sportieve en maatschappelijke meerwaarde zijn in het Brusselse ! Together

De slogan: “Together we make a better team” geeft de openheid van de club aan. We zijn er ook voor de ouders, vrijwilligers en sympathisanten. RWDM Girls is een vzw waarbinnen bestuurders, leden, medewerkers en supporters samenwerken in een constructieve en vertrouwelijke sfeer.

 Samen vormen we een betere ploeg !